Kata / Techniki

Kata Kyokushin Karate

 1. Taikyoku Sono Ichi
 2. Taikyoku Sono Ni
 3. Taikyoku Sono San
 4. Sokugi Taikyoku Sono Ichi
 5. Sokugi Taikyoku Sono Ni
 6. Sokugi Taikyoku Sono San
 1. Pinan Sono Ichi
 2. Pinan Sono Ni
 3. Pinan Sono San
 4. Pinan Sono Yon
 5. Pinan Sono Go
 6. Pinan Sono Ichi Ura
 7. Pinan Sono Ni Ura
 8. Pinan Sono San Ura
 9. Pinan Sono Yon Ura
 10. Pinan Sono Go Ura
 1. Sanchin
 2. Yantsu
 3. Tsuki No Kata
 4. Geiksai Dai
 5. Geiksai Sho
 6. Tensho
 1. Saifa
 2. Seienchin
 3. Garyu
 4. Seipai
 5. Kanku
 6. Sushiho

                                    Komplet technik kyokushin


Adres do korespondencji: Zbigniew Szkopiak 42-470 Siewierz ul. Bytomska 37. Telefon: 691607760. Mail: z.szkopiak@interia.pl